Jun 7

Kataliza przeniesienia międzyfazowego (PTC, ang. Phase Transfer Catalysis) - technika ta polega na prowadzeniu reakcji w układzie dwufazowym: ciecz-ciecz, lub ciało stałe-ciecz, w której odpowiednie katalizatory poprzez tworzenie lipofilowej pary jonowej zapewniają transport jednego z reagentów z fazy wodnej lub stałej do fazy organicznej.

Jun 7

30 listopada 2007 roku podczas III Międzynarodowych Targów Konserwacji i Restauracji Zabytków odbędzie się jednodniowe VII Sympozjum: “Analiza chemiczna w ochronie zabytków”.
Czas trwania sympozjum: 10.10 - 16.00
Miejsce: Pałac Kultury i Nauki w Warszawie

Jun 7

Grafit to najtrwalsza termodynamicznie odmiana alotropowa węgla.

Jun 7

Fulereny to odmiana alotropowa czystego węgla, występującego w formie cząsteczkowej. Należą do nich klastery węglowe C o zamkniętej klatkowej budowie pustej w środku.

« Previous Entries